Audit financiar

 

Audit financiar independent

 

Se asigura verificarea situatiilor financiare ale societatilor comerciale de catre auditori financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu standardele de audit nationale si internationale, respectand si aplicand corespunzator reglementarile legale aplicabile.

 

Se ofera suport tehnic in vederea colaborarii cu conducerea societatii auditate pentru remedierea deficientelor constate pe parcursul desfasurarii misiunii de audit.

 

Oferta noastra cuprinde:

  • derularea misiunii de audit in baza unor proceduri detaliate specifice domeniului si dimesiunilor fiecarui client, cu respectarea standardelor de audit nationale si internationale;
  • asigurarea unei echipe formate din experti specializati pe domenii specifice, coordonati de auditori financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
  • acordarea unui buget de timp suficient pentru intelegerea si verificarea operatiunilor patrimoniale derulate de client;
  • comunicarea continua pe durata efectuarii misiuni de audit cu managementul si personalul societatii client pentru remedierea in timp util a deficientelor constatatem atat in ceea ce priveste reflectarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale cat si in privinta eficientei si rentabilitatii activitatii desfasurate.

Audit operational

 

Auditul operational sau auditul performantei consta in emiterea unei opinii privind conformitatea cu un anumit set de criterii prestabilite, in scopul de a evalua performantele si de a identifica posibilitatile de imbunatatire a activitatii.

 

Oferta noastra cuprinde:

in functie de obiectivele fixate de managemenul societatii beneficiare

  • evaluarea performantelor utilizarii activelor imobilizate si a grupurilor de active (subunitati si centre de cost);
  • evaluarea gestiunii stocurilor, a graficelor de aprovizionare corelate cu volumul de vanzari, capacitatile de stocare si eficienta aprovizionarilor;
  • evaluarea performantelor sistemului de evidentiere, creditare si incasare a clientilor societatii beneficiare;
  • evaluarea performantelor sistemului de aprovizionare, atat privind modul de contractare (tarife, receptii, modalitati de plata) cat si necesitate contractarilor, in special pentru sercivii;
  • evaluarea fluxurilor informationale, inclusiv a sistemelor informatice utilizate.

 

 
Copyright © 2007 - 2008 SOCECC. Toate drepturile rezervate.
Web design si dezvoltare: LOAD media Bucuresti