Contabilitate

 

Evidenta contabila financiara si de gestiune

 

Conducerea evidentei contabile la standarde calitative ridicate nu este un slogan, este atat o necesitate cat si un avantaj competitiv a unei companii/societati moderne.

 

Beneficiile organizarii si mentinerii unei evidente contabile de calitate constau in:

 • Reducerea riscului fiscal (diferente impozite si taxe, dobanzi si penalitati aferente, amenzi etc.), care poate conduce chiar la inchiderea societatii daca intervine in momente de dificultate financiara;
 • Cresterea capacitatii de control a conducerii societatii asupra elementelor patrimoniale, in special asupra activelor;
 • Obtinerea de date detaliate si exacte, utilizabile in procesul de luare a deciziilor economice.

De ce contabilitate prin societati specializate?

 

Conducerea evidentei contabile prin societati specializate in comparatie cu organizarea unui departament propriu este recomandata de urmatoarele avantaje:

 • Cresterea calitatii personalului implicat in contabilitatea financiara, in special a personalului responsabil de verificari si intocmire proceduri;
 • Reducerea costurilor cu personalul calificat prin implicarea in mai multe proiecte (costul unei persoane calificate suportat de mai multe societati);
 • Eliminarea costurilor cu pregatirea continua a personalului;
 • Reducerea riscului fiscal, asigurata de pregatirea superioara a personalului si transmiterea anumitor riscuri societatii specializate.

Oferta noastra

 

Oferta noastra privind organizarea si conducerea contabilitatii se adreseaza atat societatilor mici si mijlocii cat si societatilor mari, cuprinzand:

 • Intocmirea de proceduri si politici contabile specifice fiecarui client;
 • Inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor tranzactiilor patrimoniale efectuate de catre societate;
 • Stabilirea obligatiilor societatii fata de bugetul consolidat de stat, intocmirea declaratiilor aferente si reprezentarea in relatia cu institutiile fiscale;
 • Intocmirea de situatii financiar-contabile in conformitate cu standardele de contabilitate nationale si internationale;
 • Prelucrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale firmei, cat si in relatiile cu investitorii, creditorii, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Revizie contabila

 

Se asigura verificarea integrala a tuturor conturilor din balanta de verificare, reprezentand un control amanuntit efectuat pentru fiecare luna asupra urmatoarelor elemente:

 • Active imobilizate, corporale si necorporale
 • Plasamente financiare
 • Stocuri si creante comerciale
 • Debitori diversi si plati anticipate
 • Disponibilitati in conturi la banci sau in casa
 • Creditori si angajamente
 • Impozite si taxe
 • Contul de profit si pierdere
 • Capitaluri si rezerve.

 

 
Copyright © 2007 - 2008 SOCECC. Toate drepturile rezervate.
Web design si dezvoltare: LOAD media Bucuresti