Expertiza contabila

 

Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati.  Scopul activitatii de expertiza contabila este acela de a furniza partilor interesate informatiile necesare pt a gasi o solutie unei contestatii depuse de una dintre parti.  Pe langa functia de control, expertiza contabila pune in evidenta modul in care anumite fapte economico finaciare se reflecta in evidenta contabila a unei societati.

 

In urma expertizei cotabile este caracterizata starea de fapt a agentului economic in cauza, in raport cu legislatia aplicata domeniului investigat, sunt stabilite legaturile de cauzalitate si responsabilitatile acestuia. Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta contabila.

 

In functie de destinatia sa, expertiza contabila poate fi:

 • judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata;
 • extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Oferta noastra

 

Oferta noastra privind serviciul de expertiza contabila presupune evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate.

 

Va exemplificam mai jos, nelimitativ, problemele pe care le poate aborda o expertiza contabila:

 • Verificarea gestiunii administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate;
 • Efectuarea inregistrarilor legale in contabilitate;
 • Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice;
 • Evidentierea si achitarea obligatiilor catre stat rezultate din activitatea contabila;
 • Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente;
 • Verificarea legalitatii calculului, efectuat de administrator, in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor;
 • Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de angajati, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa;
 • Verificarea tuturor platilor curente efectuate de administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii;
 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale

 

 
Copyright © 2007 - 2008 SOCECC. Toate drepturile rezervate.
Web design si dezvoltare: LOAD media Bucuresti