Audit intern

 

Auditul intern este o functie independenta in cadrul structurii de control intern in scopul examinarii si evaluarii permanente a activitatilor derulate de o societate.

 

Organizarea auditului intern este obligatorie pentru societatile ale caror situatii financiare, potrivit legii sau optiunii actionarilor in acest sens, sunt supuse auditului financiar independent.

 

Auditul intern trebuie sa aiba grad de independenta cat mai mare in cadrul organizatiei, iar din aceasta perspectiva, efectuarea ei de catre o societate specializata prin externalizare este o solutie avantajoasa.

 

Oferta noastra cuprinde:

  • intocmirea de proceduri detaliate specifice pentru departamentul de audit intern, care sa acopere integral operatiunile derulate de beneficiar si riscurile la care sunt supuse activitatile societatii;
  • asigurarea unei echipe formate din experti specializati pe domenii specifice, coordonati de auditori financiari membri ai Camera Auditorilor Financiari din Romania;
  • acordarea unui buget de timp suficient pentru intelegerea si verificarea operatiunilor patrimoniale derulate de client;
  • comunicarea continua pe durata efectuarii misiuni de audit cu managementul si personalul societatii client pentru remedierea in timp util a deficientelor constatatem atat in ceea ce priveste reflectarea in contabilitatet a operatiunilor patrimoniale cat si in privinta eficientei si rentabilitatii activitatii desfasurate.

 

 
Copyright © 2007 - 2008 SOCECC. Toate drepturile rezervate.
Web design si dezvoltare: LOAD media Bucuresti